ELEKTROMONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE

450,-Kč    první hodina

225,-Kč    každá další půlhodina

  

 
 
DOPRAVA

8,-Kč/km 

* u dopravy je počítána cesta tam a zpět nebo v závisloti na individuální dohodě.